top of page

מבצעים חמים לאיסוף עצמי (אזור בילו סנטר):

הנחיות בטיחות ושימוש במתנפחים

לקוחות יקרים שימו לב:

המתנפחים הקטנים אשר נכנסים לרכב פרטי - מיועדים לגילאי 2-6 ועומס פעילות של עד 6-7 ילדים

במידה והארוע שלכם כולל המון ילדים ו/או ילדים בחתך גילאים גדול יותר-מומלץ לקחת מספר מתנפחים או לשכור מתנפח מקצועי

בכל מקרה-בזמן הפעלת מתנפחים יש צורך בהשגחה של מבוגר עם הסמכה להפעלת מתנפחים- אחד לפחות על כל מתנפח!

 

הנחיות כלליות

·         התקנת המתנפח תתבצע ע"י מבוגר.

·         יש להרחיק את המתקן ואת מפוח האוויר מאש או כל מקור חום אחר.

·         אין לבצע שימוש במתקן במזג אוויר גשום או כאשר יש רוחות חזקות.

·         אין להשתמש במתנפחים בחוף הים או על גבי משטח רטוב.

 

     הנחיות למיקום והתקנת המתנפח

 

·         המתקנים המתנפחים כבדים. יש להרימם בזהירות תוך שמירה על כללי הרמה נכונים.

·         אסור (!) לגרור את המתקן על משטח קשה כמו בטון, מדרכה או כל  משטח קשה אחר.

·         אסור (!)  לנפח את המתקן על משטח אספלט, אדמת מסולעת, חצץ או כל משטח חד אחר העלול לפגוע ולשחוק את בסיס המתקן.

·         במידת הצורך, יש לפרוש מתחתיו מחצלת או יריעת הגנה על מנת להגן על בסיס המתקן.

·         יש לפרוס את המתקן באזור בו מתקיימים התנאים הבאים:

·         הימצאות משטח רך עליו יפרש המתקן (כגון דשא).

·         חובה על המשטח צריך להיות ישר , ללא שיפועים, מדרגות או הפרשי גובה.

·         התקנת יתדות לקיבוע המתקן למשטח הקרקע תתבצע ע"י תקיעתם בזווית למשטח.

 

     הנחיות הפעלה ובטיחות למפוח החשמלי

 

·         את המפוח יש לחבר לשקע חשמלי תקני ומוארק

·         יש להקפיד על כך שהמתג ההפעלה הוא במצב סגור (OFF) לפני החיבור לחשמל

·         יש להדליק את המפוח החשמלי רק לאחר חיבורו לשרוול המתקן המתנפח והידוק הרצועה למניעת בריחת אוויר.

·         יש להרחיק את הילדים מהמתנפח בעת מילוי האוויר וגם בעת הוצאת האוויר

·         אין לעלות על המתקן בטרם ניפוחו באופן מלא ואחיד.

·         יש להרחיק את כבלי החשמל של המפוח ואת המפוח עצמו מילדים, מקורות מים ונתיבי תנועה של הולכי רגל וכלי רכב.

·         המפוח החשמלי חייב לפעול בכל זמן השימוש במתקן.

 

    הנחיות בטיחות בזמן הפעלת מתקנים מתנפחים

·         גיל מומלץ לשימוש : 3-6 שנים

·         אסור לעלות על המתנפחים עם נעליים מכל סוג

·         יש להקפיד על השגחה של אדם מבוגר במשך כל זמן פעילות המתקן.

·         אחריות המשגיח לפקח על כמות הילדים במתקן,להרחיק ילד שהתנהגותו מסוכנת לאחרים ולנהוג בשיקול דעת!

·         אין לשבת,לשכב או לעמוד על צידו החיצוני של המתקן

·         אין לאכול ו\או לשתות על או בקרבת המתקנים.

·         במשך כל זמן השימוש במתקן, יש להקפיד ששרוול המפוח יהיה מתוח וללא חסימות על מנת לאפשר זרימת אוויר אופטימאלית.

·         קיבוע המתקן ימנע את תזוזתו ויבטיח כי שרוול המפוח יישאר מתוח ולא יוצרו חסימות אוויר בתוכו.

·         אין להכניס צעצועים או מזון/כל חפץ אחר לתוך המתקן – קפיצה עם צעצועים עלולה לגרום לפגיעה בילדים.

·         אין להכניס למתקן חבלים, ציוד קשירה, רצועות, כבלים, חבל קפיצה ושרשראות מחשש לסכנת חנק.

·         יש לקפוץ רק בתוך גבולות המתקן המתנפח. אין לקפוץ מהמתקן החוצה או מחוץ למתקן פנימה.

·         יש להימנע משילוב של פעוטות עם קבוצות גיל אחרות על מנת למנוע פציעות.

·         במידה ויש הפסקת חשמל או שהגנראטור מפסיק את פעולתו-יש לפנות את הילדים משטח המתנפח.

·         השימוש במתקנים ובטיחות המשתמשים באחריות המלאה של הלקוח במשך כל תקופת האירוע (כולל כיסוי ביטוחי).

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם:

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם:

מבצעים חמים לאיסוף עצמי (אזור בילו סנטר):

  • מתנפחים מקצועיים בשלל דגמים וגדלים  במחירים שבין 350-550 ש"ח בלבד

  • סט גימבורי מרהיב עם 8 מתקנים כולל בריכת כדורים קטנה ב350 ש"ח בלבד

  • ניתן לשדרג לבריכה גדולה ולהוסיף מזרני הגנה בתשלום

  • 3 פינות יצירה ב150 שח בלבד

השכרת מתנפחים רחובות.jpg
מתנפח להשכרה בגדרה.JPG
P_20170427_180909.jpg
מידות מתנפחים.JPG
P_20170422_094444.jpg

אטרקציות נוספות:

Your details were sent successfully!

bottom of page